1960: Ανάπτυξη

Μεγαλώνουν οι εγκαταστάσεις στο Μισισσιπή και αναπτύσσεται η δυνατότητα καλλιέργειας.

Το 1961 εισάγεται στην αγορά το Μακρύκοκκο και Άγριο ρύζι Uncle Ben’s®, ενώ το 1966 το Uncle Ben’s® κάνει την εμφάνισή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.